Møllenberg rakettfabrikk

Et prosjekt som aldri kom helt i gang, men heller aldri legges helt dødt.

Nettsida til Rakettfabrikken kan du se her.

Rakett

Møllenberg Rakettfabrikk er/skulle være/blir et kontorfellesskap, et visningsrom, et pop-up-lokale og et eventlokale. Alt i det lille lokalet øverst i Nonnegata. Men tilfeldighetene falt ikke dithen, og fabrikken er inntil videre lagt på is.

Rakettspiral

I anløp Rakettfabrikkens første oppskytning ble produsert en god del visuelt snacks. Inntil fabrikken gjenoppstår, så får de ligge her og godgjøre seg.

Fyrverkeri Fyrverkeri